Witamy na stronie bezrobocie.mapa.info.pl prezentującej poziom bezrobocia w Polsce z podziałem na poszczególne województwa i powiaty.

Na mapie prezentowane są procentowe wskaźniki bezrobocia, a dodatkowo po najechaniu na nie kursorem pojawia się informacja o liczbie bezrobotnych mieszkańców danego województwa lub powiatu.

Wskaźniki dla województw maja kształt kwadratowy zaś dla powiatów okrągły. Dodatkowo kolorem zielonym wskaźnika oznaczane są województwa i powiaty gdzie poziom bezrobocia jest niższy od średniej, zaś czerwonym województwa i powiaty gdzie poziom bezrobocia przewyższa średnią krajową. Liczba i typ wyświetlonych znaczników zależy od ustawienia powiększenia mapy (dopiero przy dużym powiększeniu znaczniki wszystkich powiatów z danego fragmentu Polski będą widoczne na mapie.)

Dane, na których oparta jest mapa bezrobocia są aktualne na dzień 01.01.2010 i pochodzą ze strony Głównego Urządu Statystycznego.